ทำHome School ต้องขออนุญาตใคร

มกราคม 28, 2562
ก่อนอื่นต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะคะว่าการทำโฮมสคูลแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ
แบบไม่ต้องการวุฒิการศึกษา ก็สามารถจัดทำไปได้ตามรูปแบบที่ครอบครัวต้องการ อาจจะมีจดหมายแจ้งเรียกตัวเมื่ออายุถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียน (เมื่อลูกอายุ 7 ขวบ) ซึ่งอาจจะมีให้ต้องเสียค่าปรับค่ะ
แบบต้องการวุฒิการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีหลายวิธี แล้วแต่ความพอใจของแต่ละครอบครัวค่ะ

การทำ home school ในประเทศไทย ครอบครัวมีสิทธิจัดการศึกษาได้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
(*ระดับอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ยังไม่อนุญาติค่ะ) 


คำถามที่ว่าจะทำhome school ต้องขออนุญาตใคร คำตอบคือ ถ้าการขออนุญาติทำโฮสคูล
หมายถึงการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้วุฒิการศึกษา จะต้องมีการหาสังกัดการศึกษารับรองการเป็นนักเรียนให้ลูก

ทำได้หลายวิธีดังนี้ค่ะ

ระดับปฐมวัย(อนุบาล) และ ระดับประถมศึกษา

1.ครอบครัวสามารถยื่นขออนุญาตจดทะเบียนได้ที่เขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลำเนา                      
ระดับชั้นอนุบาล - ยื่นที่ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพื้นฐาน (สพฐ)                                  
ระดับชั้นประถม - ยื่นที่ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป)              

2.ครอบครัวสามารถจดทะเบียนกับศูนย์การเรียนที่ได้รับอนุญาติจากกระทรวงการศึกษา เช่น
ศูนย์การเรียนเด็กเรียนรู้เอง จ.เชียงใหม่
ศูนย์การเรียนบ้านไร่ปลายฟ้านาบุญ จ.เลย
ศูนย์การเรียนฟิวเจอร์เวิลด์ จ.สมุทรปราการ 

3.ครอบครัวสามารถฝากชื่อ/จดกับโรงเรียนที่มีแผนกสำหรับรับเด็กโฮมสคูล เช่น
โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จ. กาญจนบุรี
โรงเรียนรุ่งอรุณ  กรุงเทพฯ
โรงเรียนนันทชาติ จ.เชียงใหม่

*ในระดับปฐมวัย(อนุบาล) ขอจดทะเบียนได้ตั้งแต่อายุ ขวบขึ้นไป แต่ไม่ได้บังคับให้ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนนะคะ ครอบครัวสามารถทำโฮมสคูลในระดับชั้นอนุบาลโดยไม่ต้องไปยื่นเรื่องขออนุญาติที่ไหนเลยก็ได้ค่ะ


ระดับมัธยมศึกษา ครอบครัวจะต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียนจัดการศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

ส่วนการลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ กศน.(การศึกษานอกระบบ)และลงทะเบียนเป็นนักเรียนกับ การจัดการศึกษาทางไกล คืออีกทางเลือกหนึ่งของการจัดการศึกษาค่ะ ซึ่งการลงชื่อเรียนที่กศนและการศึกษาทางไกลต้องใช้หลักสูตรของทางสังกัดเค้านะคะ จะไม่สามารถเรียนด้วยแผนการศึกษาของตัวเองเหมือนกับสังกัดเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

*ทางครอบครัวจะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี/เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เหมือนโรงเรียนในระบบเช่นกันค่ะ


นาฬิกาSmartwatch สำหรับเด็ก 4-12 ปี คลิกเลย --->VTech Kidizoom Smartwatch DX2, black (Amazon Exclusive)

ความจำเป็นของการจดทะเบียนเพื่อให้มีสังกัดการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นในกรณีที่เราต้องใช้เอกสารที่รับรองการเป็นนักเรียนค่ะ เช่น

1. เพื่อให้ลูกมีวุฒิการศึกษาตามระดับชั้น
2. เผื่อในกรณีที่อยากกลับเข้าไปเรียนในระบบ จำเป็นต้องใช้เอกสารยืนยันการเป็นนักเรียน สามารถใช้เอกสารที่รับรองจากต้นสังกัดเราได้ค่ะ
3. หากเด็กต้องการทำบัตรประชาชน ต้องใช้เอกสารรับรองการเป็นนักเรียนด้วยค่ะ
4. ใช้ในการยื่นขอวีซ่าในบางประเทศเช่นประเทศในยุโรป เราต้องใช้เอกสารยืนยันการเป็นนักเรียนประกอบการขอวีซ่านะคะ
5. ใช้เอกสารเพื่อยื่นสมัครกิจกรรมต่างๆ เช่นการแข่งขัน อบรมสัมมนา สอบเข้าหรือขอทุนต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่จัดอาจระบุให้ต้องยืนยันการเป็นนักเรียน เป็นต้น

หากข้อมูลใดผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องไป แนะนำกันได้นะคะ เท่าที่ทราบตอนนี้ยังมีเท่านี้ค่ะ ค่อยๆโตไปตามลูก ในส่วนของหลักสูตร Homeschool ต่างประเทศ การสอบเทียบวุฒิมัธยมปลายด้วยระบบต่างประเทศ กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ 
You Might Also Like

1 Comments

โพสต์ใหม่ล่าสุด

Sponsor Ad

โพสต์ยอดนิยม

Sponsor