ลูกถนัดมือซ้าย ควรทำอย่างไร?

พฤษภาคม 11, 2562ในโลกของเรามีคนถนัดซ้ายอยู่ราวๆ15%ของพลเมืองโลกทั้งหมด ในขณะที่คนถนัดมือก็มีจำนวน85%

และสิ่งหนึ่งเห็นได้ชัดเจนคือ พ่อแม่ในสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่บังคับลูกที่ถนัดซ้ายให้กลับมาถนัดขวากันเท่าไหร่แล้ว พอไม่บังคับเราก็รู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วการถนัดมือซ้ายเป็นเรื่องปกติ ไม่ได้หายากหรือดูประหลาดเหมือนในอดีต จากที่สมัยก่อนเด็กถนัดซ้ายจะถูกบังคับให้กลับไปใช้มือขวาแทบทั้งหมด เหลือไม่กี่คนที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ถนัดมือซ้าย

ถ้าลูกเรามีแนวโน้มว่าจะเป็น1 ใน15 คนนั้น เราควรทำอย่างไร?
ก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจกับความถนัดมือซ้ายกันก่อน

ลักษณะอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าลูกอาจจะถนัดซ้าย?

การใช้มือของเด็กจะเริ่มพัฒนาและสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ระยะ6-9เดือนแรก เด็กที่มีความถนัดซ้ายจะเริ่มดูดนิ้วข้างที่พวกเขาถนัด แต่ก็ยังฟันธงไม่ได้จนกว่าจะเข้าสู่ขวบปีที่2-3ที่ลูกจะเริ่มเลือกใช้มือข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจนมากขึ้น 

และเด็กบางคนอาจสามารถใช้มือทั้งสองข้างเท่าๆกันไปจน5-6ขวบถึงจะเลือกใช้มือข้างที่ถนัดชัดเจนขึ้นเช่นกัน เราสามารถลองทดสอบความถนัดของลูกได้ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวันง่ายๆเช่น วางจานข้าวพร้อมช้อนลงตรงหน้าและคอยสังเกตดูว่าลูกใช้มือข้างใดในการจับ ยื่นของให้ลูกรับแล้วส่วนใหญ่ลูกใช้มือข้างไหนรับ 

ส่วนลูกคนเล็กของเราตอนนี้ใกล้3ขวบ มีแนวโน้มจะถนัดใช้มือซ้ายเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็คิดว่ายังฟันธงไม่ได้คงต้องรอดูกันเรื่อยๆต่อไปค่ะ

เด็กถนัดซ้ายมีสาเหตุมาจากอะไร?

ปัจจัยที่ส่งผลให้เด็กถนัดซ้ายขวา มาจากทฤษฎีดังต่อไปนี้

ทฤษฎีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานของสมอง เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด กล่าวถึงแนวโน้มในการใช้มือที่เกี่ยวเนื่องกับการแบ่งหน้าที่ควบคุมของซีกสมอง โดยทั่วไป

ทฤษฎีอัลตร้าซาวน์(Ultrasound) เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าการทำอัลตร้าซาวน์อาจส่งผลกระทบต่อสมองของทารกในครรภ์ ส่งผลให้แนวโน้มที่เด็กจะใช้มือซ้ายสูงขึ้น

ทฤษฎีการรักษาสมดุลของทารกในครรภ์ ตัวอย่างผลการวิจัยหลายตัวอย่าง เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าตำแหน่งของตัวอ่อนทารกในครรภ์มารดา ในระยะครรภ์ช่วงสุดท้ายและลักษณะการคลอด สามารถส่งผลต่อความโน้มเอียงในการใช้มือของทารก

ทฤษฎีฝาแฝด(Twins Theory)ทฤษฎีนี้กล่าวว่า เด็กถนัดซ้ายแท้จริงแล้วมาจากคู่แฝดแท้ ซึ่งตัวอ่อนของทารกที่ถนัดขวาไม่สามารถพัฒนาได้ในระยะเริ่มต้น

ทฤษฎีปัจจัยทางพันธุกรรม ความถนัดในการใช้มือแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการสืบทอดรหัสทางพันธุกรรม ถ้าพ่อกับแม่ถนัดซ้ายมีโอกาส50%ที่ลูกจะถนัดซ้ายตาม
เด็กถนัดซ้ายมีปัญหายังไง?

เคยมีความเชื่อในเดิมๆ ที่กล่าวว่าความถนัดซ้ายคือ โรคชนิดหนึ่ง และ และผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะรักษาโรคนี้ด้วยการบังคับและลงโทษเด็กที่ถนัดมือซ้าย  และความที่กลัวว่าการถนัดมือซ้ายจะทำให้ชีวิตเด็กยากลำบากขึ้น เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในโลกถนัดมือขวา
การบังคับให้เด็กถนัดขวาทั้งที่เด็กถนัดซ้าย สร้างความสับสนและหงุดหงิดใจให้กับเด็ก และสร้างทัศนคติผิดๆเกี่ยวกับการเป็นคนถนัดซ้ายก็อาจจะกดดันจนส่งผลถึงความเชื่อมั่นและความเคารพตัวเองของเด็ก ก่อให้เกิดผลเสียต่อบุคลิกภาพของเด็กได้ในระยะยาวได้

สรุปกว่าการถนัดซ้ายไม่ได้เป็นปัญหา แต่สังคมต่างหากที่มีปัญหากับการที่เด็กคนหนึ่งถนัดมือซ้าย!!!

ข้อดีของการถนัดซ้ายคืออะไร?

1) คิดได้เร็ว
2) ทำงานที่ซับซ้อนได้ดี
3) ทำกิจกรรมพร้อมกันหลาย ๆ อย่างได้ดี
4) มีความสามารถด้านภาษา ศิลปะและกีฬามากกว่าคนถนัดขวา
จากผลวิจัยต่างๆ ว่าคนถนัดซ้ายมีแนวโน้มที่จะใช้สมองทั้งสองซีกพร้อมกันได้ดีกว่าคนถนัดขวา จึงทำให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เล่นกีฬาและทำอะไรที่ซับซ้อนพร้อมๆกันได้ดีนั่นเอง
ถ้าลูกถนัดซ้ายเราจะช่วยเหลือลูกอย่างไรบ้าง?

1.เข้าใจลูก และไม่ควรบังคับให้ลูกเปลี่ยนแปลงความถนัดของตนเอง

2.ในช่วงที่ลูกหัดเขียน การที่ถนัดซ้ายอาจทำให้เขียนไม่ถนัด มือบังคำเขียน คำที่เขียนเลอะเทอะทำให้ลายมือไม่เป็นระเบียบสวยงาม ควรส่งเสริมลูกด้วยการหมั่นฝึกเขียน เลือกเครื่องเขียนที่เหมาะสมกับลูก

3.หลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่บางชนิดที่ออกแบบมาให้เฉพาะคนที่ถนัดขวา เช่นสมุดบันทึกริมลวด ซึ่งลวดที่เย็บอยู่ทางจะรบกวนการเขียนของลูก ควรจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ลูกสามารถใช้ได้โดยไม่รู้สึกรำคาญ แปลกแยกจากผู้อื่นจนทำให้ลูกคิดว่าความถนัดมือซ้ายนั้นเป็นปมด้อย

4.ระมัดระวังการใช้อุปกรณ์บางชนิดเช่น ที่เปิดขวด กรรไกร พิมพ์ดีด กล้องถ่ายรูป การเลื่อนประตู หน้าต่าง หลายครั้งคนถนัดซ้ายหยิบจับสิ่งของเหล่านี้ไม่ถนัด อาจมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนถนัดขวา ในปัจจุบันจะมีการผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับคนถนัดซ้ายมากขึ้นแล้ว ลองจัดหาให้ลูกดูนะคะ

5.จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมสำหรับลูก เช่น ย้ายเมาส์มาวางด้านซ้าย และตั้งโปรแกรมการคลิกขวา-ซ้ายบนเมาส์ เพื่อให้ลูกจะได้ใช้งานได้สะดวก

6.เวลาไปโรงเรียนลูกอาจต้องการการดูแลในบางเรื่อง เราต้องบอกครูว่าลูกถนัดซ้าย เช่น ที่นั่งในห้องครูอาจจะจัดให้เด็กถนัดซ้ายนั่งด้านซ้ายมือ เพื่อความสะดวกในการวางศอกเวลาเขียนหนังสือ และอาจมีรอยเปื้อนหมึกในสมุดบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กถนัดซ้าย

7.สร้างเสริมความภูมิใจในตัวเองของลูกที่ถนัดซ้าย สร้างความเชื่อมั่นและเคารพความเป็นตัวของตัวเอง แม้ว่าคนถนัดซ้ายจะเป็นคนส่วนน้อยกว่าในสังคมก็ตาม ยกตัวอย่างบุคคลถนัดซ้ายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเช่น
-ผู้กล้าในประวัติศาสตร์ จูเลียส ซีซาร์,อเล็กซานเดอร์มหาราช,นโปเลียน
-ประธานาธิบดีของประเทศอเมริกา ทั้งบารัค โอบาม่า,บิล คลินตัน,บุช,เรแกน,ฟอร์ด
-ศิลปินระดับโลก ลีโอนาร์โด ดาวินชี,ไมเคิล แองเจโล,ปิกัสโซ
-ดาราชื่อดัง ชาร์ลี แชปลิน,มาริลีน มอนโร,ทอม ครูซ,นิโคล คิดแมน,แบรด พิทท์,แองเจลินา โจลี่,เลดี้ กาก้า

การที่ลูกถนัดมือซ้ายไม่ใช่ความผิดปกติ แต่เป็นความถนัดตามธรรมชาติของลูก
ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวา เด็กๆก็เติบโตและสามารถสร้างสรรค์สิ่งงามมีคุณค่าและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่ต่างกันค่ะ
You Might Also Like

0 Comments

โพสต์ใหม่ล่าสุด

Sponsor Ad

โพสต์ยอดนิยม

Sponsor